DEM ĐẾN MUOI

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10

Ghi số lượng người, con vật, ... trong hình vào ô trống:

Nhiều ứng dụng hay tại tieuhoc24h.com